23/1 CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 / 1Cr 12,12-30 / Lc 1,1-4; 4,14-21

Phúc Âm: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LỜI ỨNG NGHIỆM NGAY TRONG NHÀ CHÚNG TA

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”.

Dân Thiên Chúa trông đợi Đấng Cứu Thế đến. Và Đấng Cứu Thế đã đến là Đức Giê-su Ki-tô, nghĩa là Đấng được Thiên Chúa Cha xức dầu, được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần, và cũng được chính Chúa Cha sai đến trần gian thực hiện mùa hồng ân cứu rỗi – Đúng như Lời Ngôn Sứ Isaia loan báo: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Thế nhưng, lòng người Do Thái còn bán tín bán nghi, nhất là những luật sĩ, người có chút hiểu biết về Kinh Thánh và Lề Luật. Họ chưa chấp nhận Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai vì nhân thân của Ngài thuộc tầng lớp trung bình thấp, vì Người không có chân tướng của một vị anh hùng cái thế, hay dáng vẻ một vị Thiên Chúa uy quyền. Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Hôm nay, đã ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hiểu rằng: không có Đấng Cứu Độ nào khác ngoài Chúa Giê-su. Không có ơn cứu độ nào khác ngoài ơn cứu độ mà Chúa Giê-su đã ban tặng bằng chính Lời dạy và đời sống yêu thương qua giá máu của Người. Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất của mỗi chúng ta và toàn thế giới.
Ước gì các gia đình luôn giúp nhau tin Chúa Giê-su, đặt niềm hy vọng vào chỉ nơi Chúa Giê-su và yêu mến Chúa Giê-su để yêu nhau theo chuẩn mực yêu của Người, và để Lời Chúa ứng nghiệm ngay trong nhà, trong cuộc sống các gia đình.

Lạy Chúa, mùa hồng ân đã đến. Xin cho các gia đình đón nhận Chúa Giê-su và Lời Yêu của Người, để Lời Người mang lại cho các gia đình bình an, hạnh phúc, và ơn cứu rỗi. Amen.

PM Cao Huy Hoàng