Tin mừng - Bài giảng Lễ sáng 23/11/2010

Trình bày: Đức Giám mục Giuse Vũ Duy thống
Giám mục Gp. Phan Thiết


Audio player

--->DOWNLOAD<---

Nguồn: http://daihoidanchua.net