PHÚC ÂM HẰNG TUẦN BẰNG HÌNH ẢNH : LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A
XIN XEM TẠI ĐÂY :

http://gpbanmethuot.vn/content/ph%C3...BB%AD-n%C4%83m

NGUYỄN THÁI HÙNG