VATICAN. Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích ấn định lễ kính Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 vào ngày 22-10 hàng năm.

Thông cáo công bố hôm 11-4-2011 nói rằng: "Nhân lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2 do Đấng kế vị của Người, ĐTC Biển Đức 16, chủ sự ngày 1-5 sắp tới tại Quảng trường Thánh Phêrô, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích công bố một sắc lệnh qui định việc tôn kính theo phụng vụ dành cho vị sắp được phong chân phước. Văn kiện đặc biệt xác định thể thức, thời gian và nơi chốn để cử hành lễ tạ ơn trong vòng một năm sau lễ phong chân phước; việc ghi tên vị chân phước vào lịch riêng của giáo phận Roma và các giáo phận ở Ba Lan, cũng như trong các lịch riêng khác; việc chọn tên vị chân phước mới để đặt cho một thánh đường.”

Trong Sắc Lệnh mang chữ ký ngày 2-4 của ĐHY Canizares Llovera, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và của vị Tổng thư ký là Đức TGM Augustino Di Noia, Bộ cho biết do tính chất ngoại thường của việc tôn phong chân phước Gioan Phaolô 2 đối với toàn thể Giáo Hội Công Giáo, và theo nhiều đơn xin, Bộ cho biết có thể cử hành thánh lễ tạ ơn về việc phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2 trong vòng 1 năm sau lễ tôn phong, tức là từ sau ngày 1-5 tới đây, vào những ngày và nơi mà Đức Giám Mục giáo phận ấn định. Cũng vậy, Bề trên Tổng quyền các dòng tu có quyền ấn định ngày và nơi cử hành lễ tạ ơn cho toàn gia đình dòng tu thuộc quyền. Trong lễ này, có thể hát kinh Vinh Danh, đọc lời tổng nguyện riêng kính vị chân phước; còn các lời nguyện khác, kinh tiền tụng, ca tiền xướng và các bài đọc Kinh Thánh thì lấy ở phần chung các vị Mục Tử, Giáo Hoàng. Nếu hôm đó là chúa nhật thường niên, thì có thể chọn các bài đọc thích hợp từ phần chung các vị Mục Tử với đáp ca liên hệ và bài Phúc Âm.

Bộ Phụng tự cũng qui định lễ kính Chân phước Gioan Phaolô 2 được ấn định như lễ nhớ vào ngày 22-10 hàng năm trong lịch riêng của giáo phận Roma và các giáo phận ở Ba Lan. Lời tổng nguyện, bài đọc thứ hai của giờ Độc Vụ, với phần đối đáp lấy từ văn bản đính kèm Sắc Lệnh này.

Về việc ghi lễ Chân Phước Gioan Phaolô 2 vào lịch riêng của các nước khác, với bậc lễ nhớ tùy ý, các HĐGM cho toàn lãnh thổ thuộc quyền, Đức GM cho giáo phận, Bề trên tổng quyền cho gia đình dòng tu liên hệ, cần đệ đơn xin lên Bộ Phụng Tự.

Bộ cũng nhắc lại rằng việc lấy tên vị chân phước để đặt cho một thánh đường thì cần có phép của Tòa Thánh, trừ khi lễ của Người đã được ghi trong lịch riêng. Trong trường hợp này không cần xin phép Tòa Thánh, và tại nhà thờ mang tên chân phước, được cử hành lễ kỷ niệm thánh hiến với bậc Lễ Kính (festum).
Kèm theo sắc lệnh trên đây, Bộ Phụng tự công bố kinh tổng nguyện trong thánh lễ kính chân phước Gioan Phaolô 2 bằng tiếng latinh, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Bồ đào nha và Ba Lan.

G. Trần Đức Anh OP
vietvatican.net