SUY TÔN THÁNH GIÁ
Này thập giá, sao ngươi cao quá vậy ?
Từ hai thanh gỗ, ngươi vững là bao ?
Ta thấy ngươi ngẩng cao đầu quá đấy !
Hãy cúi xuống để Vua ta tựa vào.

Ôi chao, phúc cho thập giá tử tội !
Khi suy ngắm sao ta thấy bồi hồi
Từ lúc nào ngươi trở thành thanh cao ?
Có phải khi được thẫm máu Thánh vào ?

Lạy Thánh Giá, dạt dào, đầy hy vọng
Đã đơm hoa, Thánh Quả chín vàng dòn
Ta chưa thấy trái nào ngon như vậy !
Trái yêu thương, lịm ngọt đến ngập lòng.

Thánh Giá xứng trong chương trình cứu độ
Giãn thớ ra cho thân bớt gồ ghề
Thánh Giá thành tàu vượt trên bến mê
Cờ phất phới đưa ta về hạnh phúc

Ôi Thánh Giá, con dâng lời chúc tụng !
Cứu thế gian Ba Ngôi đến ở cùng
Cho nhân loại thoát khỏi chốn hư vong
Lời vinh chúc, con dâng chúa hết lòng.

Micae. Nguyễn