Bài BÀI HÁT TẶNG CHA do Linh mục nhạc sĩ Tri Văn Vinh sáng tác trong Album HÁT BÀI TÌNH CA...