(The Catholic Herald) - Dòng Đa Minh chịu nhiều tổn thất sau Công Đồng Vatican II, nhưng tỉnh dòng Anh chủ chốt trong việc phục hưng đời sống Đa Minh. Từ thời Thánh Tôma Aquinô cho đến Fra Angelico, Thánh Đa Minh ở Guzman cho đến Meister Eckhart, các tu sĩ Đa Minh đã là một quyền lực thống trị trên đời sống tri thức của Giáo Hội. Được ghi dấu bởi một truyền thống hàn lâm nghiêm ngặt hoà lẫn với một trách nhiệm cứu rỗi các linh hồn, vừa truyền giáo lại vừa chiêm niệm, Hội Dòng Anh Em Thuyết Giáo đã gần được 800 tuổi. Nhưng trong thời kỳ giữa 1963 và 1984, xem ra như thể các tu sĩ Dòng Đa Minh nằm trong số những nạn nhân của sự gục ngã trong đời sống tu trì tiếp theo sau Công đồng Vatican II. Giống như những dòng tu khác, các tu sĩ Đa Minh duyệt lại Hiến pháp và bắt đầu xem xét lại đặc sủng của mình. Trong thời kỳ ấy, hơn 3.000 huynh đệ rời bỏ dòng trên toàn thế giới, và vào năm 1975, hơn 700 linh mục hồi tục. Cơn khủng hoảng này hết sức nghiêm trọng. Nhưng ngày nay, trong Tỉnh dòng Anh, Hội dòng Anh Em Thuyết Giáo đang chứng kiến một sự vùng dậy chậm nhưng chắc. Hơn một nửa tu sĩ dòng dưới 40 tuổi, trong khi những người nhiều tuổi nhất cũng chỉ trên 60. Hiện Tỉnh dòng có 75 linh mục nhưng con số tập sinh tăng đều đặn.
:laughs::laughs: