Có ai có beat thánh ca của nhạc sỹ Giang Ân cho mình xin với. Mình đang tìm beat của 2 bài Vì Con Chưa Tin và bài Đường Tình Yêu.