Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ban Năm Thánh và Ơn Toàn Xá cho Giáo phận Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 80 Năm Thành Lập Giáo phận (1932-2012):