Chào ACE, hiện em đang tim beat bài Tâm sự chiếc áo dòng do Cao Duy trình bày. Em có tìm trên mạng nhưng chỉ toàn của Quang Linh với lại beat chất lượng không cao. ACE nào có beat của Cao Duy thì cho em xin, hoặc nếu có ai có nick yahoo của ca sĩ Cao Duy thì cho em với. Em cám ơn!

Đây là bài hát gốc:
Flash Player

-->Download Flash<---