Thư Mục Vụ của Đức giám mục Kontum nhân NGÀY GIÁO LÝ 2012

GPKONTUM (16.07.2012) KONTUM

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  thu-nhan-ngay-glv-1.jpg
Lần xem: 180
Kích thước:  102.3 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  thu-nhan-ngay-glv-2.jpg
Lần xem: 153
Kích thước:  110.1 KB