CASTEL GANDOLFO. Sáng 18-9-2008, ĐTC đã tiếp kiến tân đại sứ cộng hòa Bosni Erzegovine, là bà Jasna Krivosic-Prpic, đến trình quốc thư.

Bà Krisovic năm nay 59 tuổi (1949), nguyên là là phó Giám đốc một công ty đầu tư.

Trong diễn văn chào mừng bà tân đại sứ, ĐTC nhắc đến sự kiện Bosni gồm nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau: người Hồi giáo chiếm đa số, người Croat theo Công Giáo và người Serbi theo Chính Thống giáo. 3 nhóm này đã từng xung đột với nhau đẫm máu.

ĐTC chào mừng những tiến bộ đã đạt được trong việc củng cố những cử chỉ hòa giải và đồng thời ngài khuyến khích cộng đồng quốc tế tiếp tục cố gắng giúp Bosni Erzegovine trong mục đích này. Trong ý hướng đó, ĐTC đề cao tầm quan trọng của nền giáo dục ngay từ gia đình, giúp các trẻ em học được những giá trị thiết yếu của tinh thần trách nhiệm và sự sống chung hòa hợp. Mỗi cha mẹ có nhiệm vụ hun đúc cho con cái, - kể cả bằng gương sáng,- về sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người, bất luận họ thuộc chủng tộc, tôn giáo hoặc nhóm xã hội nào.

ĐTC không quên kêu gọi các giới truyền thông ở Bosni ”hãy làm tất cả có thể để vượt thắng những thái độ nghi kỵ còn tồn đọng, làm sao để không trở thành những công cụ của thành kiến, trái lại vượt lên trên tư lợi và thăng tiến những mục đích rộng lớn, bao gồm mọi người dân, nhờ đó họ trở thành những dụng cụ phục vụ cho công lý và tình liên đới cao cả hơn”.

Sau cùng ĐTC khích lệ công cuộc cải tổ hiến pháp đang được chính phủ Bosni nghiên cứu; ngài cầu mong cho việc cái tổ này sẽ đáp ứng những khát vọng chính đáng của mọi người dân, đảm bảo các quyền của cá nhân và nhóm xã hội, đồng thời duy trì những giá trị luân lý và đạo đức chung, liên kết mọi người với nhau và làm cho các vị lãnh đạo chính trị có tinh thần trách nhiệm về các hoạt động của mình.

Cộng hòa Bosni Erzegovine chỉ rộng hơn 51 ngàn cây số vuông với gần 4,6 triệu dân, trong đó 48% là người Bosniac theo Hồi giáo, 37% là người Serbi phần lớn theo Chính Thống, và 14,3% là người Croát, phần lớn theo Công Giáo (SD 18-9-2008)

G. Trần Đức Anh OP