Tv 34 (35), 1-2.3c.9-19.22-23.27-28
Chúa cứu độ trong cơn nguyBấy giờ các thượng tế và kỳ mục trong dân hội họp và quyết định lập mưu bắt và giết Đức Giê-su (Mt 26,3-4)
I
ĐC: Lạy Chúa, xin đứng dậy phù trì. (H)Lạy Chúa, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó. *
Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì,
xin nói với con rằng : "Ta là Đấng cứu độ ngươi."
Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa,
hoan hỷ vì Người cứu thoát tôi.
Tự thâm tâm, tôi sẽ nói lên rằng :
"Ai ví được như Ngài, lạy Chúa ? *
Ngài cứu kẻ nghèo hèn
khỏi tay người mạnh thế,
và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn
khỏi tay quân bóc lột."
Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,
hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết. *
Chúng lấy oán đền ơn,
này thân tôi trơ trọi một mình.
ĐC: Lạy Chúa, xin đứng dậy phù trì. (H)
II
ĐC: Lạy Chúa, xin minh xử cho con,
xin biện hộ, vì Ngài quyền thế. (H)
Nhưng phần tôi, những ngày chúng đau yếu,
tôi đã từng khoác áo nhặm vào thân, *
lại ăn chay để hãm mình phạt xác,
lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện,
như cầu cho bạn hữu anh em. *
Tôi lang thang như người khóc mẹ,
tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.
Thế mà khi tôi vừa vấp ngã,
chúng vui mừng tụ hội với nhau. *
Người lạ mặt cũng xúm vào đập đánh
và cấu xé không ngừng.
Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo,
lại hằm hè nghiến lợi nghiến răng.
ĐC: Lạy Chúa, xin minh xử cho con,
xin biện hộ, vì Ngài quyền thế. (H)
III
ĐC: Suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại :
Ngài là Đấng Công Chính. (H)
Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi ? *
Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,
cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử.
Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa,
trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.
Xin đừng để bọn thù con vô lý
được đắc chí nhạo cười, *
và những kẻ vô cớ ghét con
nháy nhau mà chế giễu.
Lạy Chúa, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng,
lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa.
Xin thức dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con,
lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ.
Còn những người nào muốn thấy con được minh oan,
chớ gì họ reo mừng hoan hỷ, *
và luôn luôn nói rằng : "Đức Chúa vĩ đại thay !
Người những muốn kẻ tôi trung được an lành."
Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại :
"Ngài là Đấng công chính" *
và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương.
ĐC: Suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại :
Ngài là Đấng Công Chính. (H)