Hoàng Công Khôi

:18:Chúng ta cùng cầu nguyện không có gặp nguy hiểm, hãy liên nỉ cầu nguyện nha.