WGPSG -- File gửi kèm dưới đây là Tập sách "Hướng Dẫn Mục Vụ Năm Đức Tin" gồm: Lời chủ chăn, Giới thiệu Tự Sắc Porta fidei, Giới thiệu chương trình của cả Năm Đức Tin, Chủ đề mỗi tháng và những Bài hát cho Năm Đức Tin. Quý độc giả có thể tải xuống để sử dụng.File gửi kèm:
HDMV NĂM ĐỨC TIN.doc