. CÁC ĐIỂM NHẤN MỤC VỤ

1. Tham dự thánh lễ thường xuyên.
2. Siêng năng xưng tội.
3. Học hỏi đời sống các thánh.
4. Đọc và suy niệm Kinh Thánh mỗi ngày.
5. Đọc và học hỏi các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II.
6. Đào sâu giáo lý theo Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo.
7. Tích cực tham gia các sinh hoạt giáo xứ.
8. Sẵn sàng giúp đỡ những người khốn khó.
9. Mời người thân, bạn hữu hoặc người quen (không có đạo hoặc đang xa rời đức tin)
đến tham dự thánh lễ.
10. Làm cho các mối phúc thật thấm nhập vào đời sống hằng ngày.
Quý cha tùy nghi đưa các điểm nhấn này vào bài giảng trong các thánh lễ hoặc các dịp khác, để hướng dẫn đời sống giáo dân.

II. LỊCH CỬ HÀNH


1 Thứ sáu
21.12.2012
Ngày cử hành Năm Đức Tin cho các ca đoàn Giáo phận
2 Chúa nhật 30.12.2012 Lễ Thánh Gia Thất
Ngày cử hành Năm Đức Tin cho các gia đình
Giáo xứ
3 Thứ sáu
25.01.2013
Lễ Thánh Phaolô trở lại. Lễ Trạm, ngày cử hành Năm Đức Tin tại giáo hạt Bình Định Giáo hạt
4 Thứ bảy 02.02.2013 Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho những người sống đời thánh hiến. Giáo hạt
5 Thứ ba
05.03.2013
Kỷ niệm 13 năm thầy giảng Anrê Phú Yên được phong Á thánh. Lễ Trạm, ngày cử hành Năm Đức Tin tại giáo hạt Phú Yên Giáo hạt
6 Thứ ba 19.03.2013 Lễ Thánh Giuse, Bạn của Đức Maria
Ngày cử hành Năm Đức Tin cho các gia trưởng
Giáo xứ
7 Thứ ba 26.03.2013 Thánh lễ làm phép Dầu. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho các Linh mục Giáo phận
8 Thứ hai 08.04.2013 Lễ Truyền Tin. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho Legio Mariae Giáo phận
9 Chúa nhật 21.04.2013 Chúa nhật IV Phục Sinh. Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho những người tìm hiểu ơn gọi linh mục và tu sĩ Giáo xứ
10 Thứ tư 01.05.2013 Lễ Thánh Giuse thợ. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho giới lao động Giáo xứ
11 Chúa nhật 19.05.2013 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho giới trẻ Giáo phận
12 Thứ năm 30.05.2013 Kỷ niệm 60 năm ngày Tòa Thánh chuẩn y thành lập Hội Phaolô Châu. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho các hội hữu Phaolô Châu. Giáo xứ
13 Thứ sáu
31.05.2013
Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Isave. Ngày cử hành Năm Đức Tin tại Trung Tâm Thánh Thể và Thánh Mẫu Ghềnh Ráng Giáo phận
14 Chúa nhật
09.06.2013
Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Lễ Trạm, ngày cử hành Năm Đức Tin tại giáo hạt Quảng Ngãi
Giáo hạt
15 Thứ hai
15.07.2013
Lễ Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho các Ban chức việc Giáo phận
16 Thứ sáu
26.07.2013
Lễ Á thánh Anrê Phú Yên. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho các giáo lý viên. Giáo hạt
17 Thứ ba
27.08.2013
Lễ Thánh Mônica. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho giới hiền mẫu Giáo xứ
18 Thứ bảy
14.09.2013
Lễ Suy tôn Thánh giá. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn Giáo phận
19 Thứ ba 01.10.2013 Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho giới thiếu nhi Giáo xứ
20 Thứ sáu 18.10.2013 Lễ Thánh Luca, thánh sử. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho giới thầy thuốc và thầy giáo. Giáo hạt
21 Chúa nhật 20.10.2013 Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Ngày cử hành Năm Đức Tin cho việc truyền giáo của giáo phận Giáo xứ
22 Chúa nhật
17.11.2013
Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Ngày cử hành Năm Đức Tin cho các sinh viên.
Giáo phận
23 Chúa nhật
24.11.2013
Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ
Ngày bế mạc Năm Đức Tin
Giáo xứ


III. CÁC ĐỀ TÀI HỌC HỎI

Theo Công đồng Vaticanô II, Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo và Lịch sử giáo phận Qui Nhơn.

12.2012 Sắc lệnh về truyền giáo Ad Gentes, chương II.
01.2013 Sắc lệnh về truyền giáo Ad Gentes, chương II (tt).
02.2013 Tin là gắn bó với Đức Giêsu Kitô. (Hiến chế tín lý về Giáo Hội, số 9).
03.2013 Đức tin và cộng đoàn Giáo Hội.
(Hiến chế tín lý về Giáo Hội, các số 8, 11, 17, 65).
04.2013 Giáo dân phải làm cho đức tin thấm nhập vào đời sống gia đình.
Hiến chế tín lý về Giáo Hội, số 35).
05.2013 Những mầu nhiệm trung tâm của đức tin.
(Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, các số 234, 647, 2558).
06.2013 Những tội nghịch đức tin.
(Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, các số 644, 1381, 2088-2089).
07.2013 Những thử thách và khó khăn trong đời sống đức tin.
(Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, các số 164, 309-314).
08.2013 Những trợ giúp cho việc giáo dục đức tin: các bí tích, Lời Chúa, phụng vụ. (Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, các số 1123, 1305; 131, 1102, 1122, 1154, 2716; 1083, 1204, 1206)
09.2013 Giáo dục đức tin và việc dạy giáo lý.
(Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, các số 4-6, 1656, 2225-2226).
10.2013 Lịch sử giáo phận Qui Nhơn: giai đoạn trước thời thánh Stêphanô Thể.
11.2013 Lịch sử giáo phận Qui Nhơn: giai đoạn trước thời thánh Stêphanô Thể (tt).
http://gpquinhon.org