A.C.E ơi cho em hỏi về năm phát hành các album Gia Ân Vol.1 - 16 và các album Mối Tình Giêsu Vol.1-7 của Ns. Giang Ân.
Em xin cảm ơn!