Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1612201221032128.jpg
Lần xem: 106
Kích thước:  35.4 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  16122012205930311.jpg
Lần xem: 218
Kích thước:  74.8 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1612201220594348.jpg
Lần xem: 166
Kích thước:  85.0 KB
Tiến độ xây dựng nhà thờ Kế Sách