Tình hình là tết này E tính thu âm 1 CD thánh ca để tặng cho gia đình bạn bè mà chưa tìm được phòng thu, có ACE nào biết phòng thu nào chất lượng 1 chút thì chỉ dùm E với. Xin cám ơn.