THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN


GỬI CÁC CHỨC VIỆC ĐANG PHỤC VỤ TẠI CÁC GIÁO XỨ
NHÂN NGÀY CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN
CHO CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN QUI NHƠN
15 – 07 – 2013Anh chị em chức việc thân mến,

1. Hằng năm, vào ngày 15 tháng 07, các chức việc trong toàn giáo phận Qui Nhơn long trọng cử hành lễ thánh trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông, người đã để lại cho các chức việc một tấm gương sáng ngời không những bằng cuộc tử đạo anh hùng để làm chứng cho đức tin, mà còn qua cuộc đời tận tụy hy sinh cho công cuộc truyền bá đức tin. Năm nay, ngày này được chọn làm ngày cử hành Năm Đức Tin cho các hội đồng giáo xứ trong toàn giáo phận Qui Nhơn, để các chức việc có dịp học hỏi và noi theo mẫu gương đức tin của Ngài trong cuộc sống cũng như trong khi thi hành nhiệm vụ.

2. Hội đồng giáo xứ là một tổ chức đã có từ lâu trong giáo phận Qui Nhơn, đặc biệt từ thời thánh giám mục Stêphanô Thể tổ chức này đã được đào tạo kỹ lưỡng và được giao những trọng trách trong việc xây dựng cộng đoàn tín hữu và đẩy mạnh công tác tông đồ. Tổ chức này gồm những người đầy đức tin và lòng nhiệt thành truyền giáo, tiêu biểu là thánh Anrê Nguyễn Kim Thông.

Bằng việc rao giảng Tin Mừng, các nhà truyền giáo đã qui tụ những kẻ tin thành cộng đoàn tín hữu. Để xây dựng và phát triển cộng đoàn, các ngài phải nhờ đến sự cộng tác đắc lực của những giáo dân nhiệt thành và có đức tin mạnh mẽ, như những cánh tay nối dài của các ngài. Theo lời dạy của Giáo Hội, “nơi nào có giáo dân hoạt động thì hoạt động tông đồ nhất thiết phải được củng cố dưới hình thức tập thể và có tổ chức”.[1]

Chính vì thế, các chức việc đã được cơ cấu thành hội đồng giáo xứ. Theo qui chế hội đồng giáo xứ của giáo phận Qui Nhơn, điều 3, “hội đồng giáo xứ là một tổ chức gồm những giáo dân ưu tuyển, có quyền tư vấn, tham gia trách nhiệm mục vụ và điều hành giáo xứ dưới sự hướng dẫn của cha xứ, theo các qui tắc do Đức Giám Mục giáo phận ấn định”.

Địa bàn hoạt động của các chức việc là các giáo xứ. Nhiệm vụ của các chức việc là cộng tác với hàng giáo sĩ trong công việc mục vụ và tông đồ. Đó cũng là một ơn gọi phát xuất từ ơn gọi làm Kitô hữu,[2] vừa rất cao cả, vừa rất cần thiết. Quả thế, công đồng Vaticanô II đã dạy: “Giáo dân góp phần tích cực vào đời sống và hoạt động của Giáo Hội, nhờ được tham dự vào chức vụ của Chúa Kitô là tư tế, ngôn sứ và là vua. Trong những cộng đoàn của Giáo Hội, hoạt động của họ cần thiết đến nỗi nếu không có hoạt động đó, thì chính hoạt động tông đồ của các vị chủ chăn thường không thể đạt được đầy đủ kết quả”.[3]

3. Giáo phận Qui Nhơn đang đẩy mạnh chương trình truyền giáo và tái truyền giáo, bắt đầu từ việc củng cố đức tin của các cộng đoàn tín hữu tại các giáo xứ. Anh chị em thành viên của các hội đồng giáo xứ là những người được vinh dự tham gia trực tiếp vào chương trình này. Trước hết, anh chị em hãy cố gắng đào sâu đức tin của mình bằng việc suy niệm Lời Chúa, chuyên cần học hỏi các giáo huấn của Giáo Hội, nhất là công đồng Vaticanô II và sách giáo lý, đồng thời nuôi dưỡng đức tin của mình qua việc siêng năng tham dự các giờ kinh nguyện và cử hành phụng vụ.

Tiếp đến, anh chị em hãy suy nghĩ và đóng góp ý kiến cho cha xứ về những chương trình mục vụ và truyền giáo của giáo xứ, cũng như hy sinh thời giờ và công việc làm ăn để tích cực tham gia và thúc đẩy mọi người thực hiện các chương trình ấy, trong sự hiệp nhất giữa mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Nguyện xin thánh trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông, quan thầy của các hội đồng giáo xứ trong giáo phận, chuyển cầu cùng Chúa cho anh chị em được luôn đầy đủ các ơn cần thiết, để anh chị em có thể chu toàn nhiệm vụ mà Giáo Hội đã tín nhiệm giao phó cho anh chị em.

Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 01 tháng 07 năm 2013

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục giáo phận Qui Nhơn
Gpquinhon.org