VATICAN.

Sáng 16-10-2008, ĐTC đã tiếp kiến 300 tham dự viên Hội nghị quốc tế nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Fides et Ratio, Đức tin và lý trí, của Đức Gioan Phaolô 2.

Hội nghị do Đại học Giáo Hoàng Laterano, cùng với Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa học và Hội đồng thế giới các học viện triết học Công Giáo tổ chức.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nêu bật tính chất thời sự của thông điệp Đức tin và Lý trí. Thông điệp này rất cởi mở đối với lý trí, nhất là trong một thời đại người ta tìm cách làm suy yếu vai trò của lý trí. ĐTC Gioan Phaolô 2 đã liên kết Đức tin với lý trí, trong niệm tôn trọng lãnh vực tự lập của mỗi bên. Ngài bênh vực khả năng của lý trí trong việc đạt tới chân lý, và đồng thời trình bày đức tin như một hình thức đặc thù của kiến thức, nhờ đó con người cởi mở đối với chân lý mạc khải (F et R 13).

ĐTC cảnh giác về sự đề cao thái quá các nghiên cứu thuộc lãnh vực thực nghiệm, đến độ gạt ra ngoài lề lý trí trong việc tìm kiếm chân lý tối hậu của vạn vật, để nhường chỗ cho một thứ lý trí chỉ quan tâm khám phá chân lý phụ thuộc của các luật thiên nhiên.

ĐTC nói: ”Nghiên cứu khoa học chắc chắn là có giá trị tích cực. Khám phá và sự tăng trưởng của các khoa toán học, lý hóa và các khoa học ứng dụng là thành quả của lý trí và diễn tả trí thông minh qua đó con người đi sâu được vào trong chiều sâu của thiên nhiên. Đàng khác, đức tin không sợ tiến bộ của khoa học và những phát triển từ đó, đưa tới những chinh phục, khi những điều này qui hướng vào con người, vào an sinh và sự tiến bộ của toàn thể nhân loại”.

ĐTC cảnh giác chống lại những nghiên cứu của các nhà khoa hoặc trong thái độ kiêu hãnh muốn thay thế Đấng Tạo hóa, họ chỉ lo kiếm lợi dễ dàng. Đó là một hình thức quái thai của lý trí, nó có thể mang những đặc tính nguy hiểm cho chính nhân loại”. (SD 16-10-2008)

G. Trần Đức Anh OP