Nhạc sĩ GIOA-KIM

- Bút hiệu: Gioa-Kim
- Tên thường: Nguyễn Văn Sâm
- Tên thánh: Gioa-Kim
- Ngày sinh: 07.09.1942
- Quê quán: Hà Thanh, Thừa Thiên
- Cựu đệ tử DCCT. Học nhạc với Lm. Nhạc sĩ Hoàng Diệp, CSsR
- Tốt nghiệp cử nhân Văn khoa Saigon năm 1969.
- Cựu ca trưởng. Sáng tác thánh ca.
- Hiện cư ngụ tại Houston,Texas, Hoa Kỳ.


www.dinh.dk