chào các bạn, theo Lc 1, 26-36 thì Đức Maria đính hôn với Thánh Giuse nhưng trong thâm tâm vẫn nguyện sống đồng trinh "vì tôi không biết đến người nam". xin hỏi vậy lý do gì khiến Đ Maria phải lấy chồng khi vẫn muốn giữ mình đồng trinh. nếu không lấy chồng có được không(vì như vậy thì đơn giản hơn là lấy chồng mà giữ mình đồng trinh), tại sao?. xin các bạn chỉ giúp