Danh sách những tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất thế giới.
Những tòa nhà chọc trời đã trở nên phổ biến vào cuối thế kỷ 19, là một kết quả của sự đô thị hóa bắt đầu bằng những tòa nhà được xây dựng ở ChicagoNew York. Ngày nay, những tòa nhà chọc trời là một công trình ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn bởi vì nó sẽ cung cấp nhiều không gian sử dụng hơn tính trên một đơn vị diện tích đất. Nhưng chúng được xây dựng không chỉ để phục vụ cho mục đích kinh tế, cũng giống như các đền thờ trong quá khứ, những tòa nhà chọc trời được coi là biểu tượng cho sức mạnh kinh tế của một thành phố. Không những là một biểu tượng kinh tế, khi nhắc đến những tòa nhà chọc trời nổi tiếng, mọi người sẽ dễ dàng liên tưởng đến thành phố mà chúng được xây dựng.

Gherkin