ĐÔI NÉT:
Giới thiệu đôi nét về Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo Scalbrini
Dòng của các nhà truyền giáo thánh Ca-rô-lô là một dòng quốc tế. Đặc điểm nhận dạng và sứ mạng của họ là những tu sĩ truyền giáo. Họ noi gương theo Giám Mục Scalabrini vì người di dân. Dòng được sáng lập bởi Chân Phước Gioan Baotixita vào ngày 28 tháng 11 năm 1887 để giúp đỡ và đồng hành về đức tin cho những người di dân. Họ đang muốn băng qua Đại Tây Dương để đến Mỹ Châu. Ngài là giám mục của giáo phận Piacenza. Sự khởi đầu của dòng thật khiếm tốn và không chút khoe khoang: chỉ có hai cha người Ý. Hai cha đã khấn trước Đấng Sáng Lập. Cánh đồng truyền giáo đầu tiên là Hoa Kỳ và Bra-xin. Rồi sau đó, cùng với tốc độ tiến triển của dòng người di dân, dòng đã đến các quốc gia và châu lục khác nữa. Hiện nay, dòng hiện diện trên 32 quốc gia với khoảng 700 tu sĩ truyền giáo và 400 tu sinh từ 20 quốc gia.
HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN:
+Dự bị một năm
+Học Triết học hai năm (Học viện Dòng Tên, Đa Minh, Chúa Cứu Thế, Chủng viện Giuse Sài Gòn, Học viện Xitô->tùy khả năng của học viên)
+Tiền tập (một năm) và nhà tập (một năm) ở Phinlippines)
+Sau nhà tập sẽ khấn và đi học thần học ở các nước (ba năm):
• Chủng viện cho sinh viên thần học - ở Roma, Italia
• Chủng viện cho sinh viên thần học - ở Manila, Philippine
• Chủng viện cho sinh viên thần học thánh Gioan XXIII - ở São Paulo, Bra-xin
• Chủng viện cho sinh viên thần học thánh Ca-rô-lô -ở Bogotá, Colombia
ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
-Nam Công Giáo
-Tốt nghiệp trung học phổ thông hay đại học
-Không quá 25 tuổi
-Có ước muốn trở thành linh mục hoặc tu sĩ
-Sức khoẻ tốt và tâm lý ổn định (Không mang bệnh Siêu vi
-Có giấy giới thiệu của cha xứ
-"Sẵn sàng sống và phục vụ ở nước ngoài"
http://scalabrinivn.com/
http://www.scalabrini.org/
Hotline: 0903736623
Dòng Scalabrini
scalabrinivn.com