Chào các bạn, đây là phần mềm Giờ Thánh Lễ giúp mình tìm thông tin giờ lễ một cách thuận tiện hơn.

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Icon-60@2x.png
Lần xem: 114
Kích thước:  23.2 KB

Dữ liệu lấy chủ yếu trên giothanhle.com, diễn đàn thanhcavietnam.co và một số nguồn khác. Hy vọng nhận được góp ý của mọi người

iOS https://itunes.apple.com/us/app/giot...858577738?mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/d...tageek.com.gtl