Chào các bạn.
Mình đang cần beat "gốc" (chạy trên đàn yahama PRS-910 or 950) bài "Dám Ra Khỏi Mình" của Lm. Thái Nguyên, do ca sĩ Diệu Hiền thể hiện.

Mình xin chân thành cảm ơn!