Em muốn thu âm bài hát này và hát trong cuộc thi tiếng hát sinh viên. Em xin beats bài hát : Tình Chúa bao la ca sĩ Bích NGọc hát ạ . Ai có thì share em với. Em xin cảm ơn