CSMVX cần tìm DPF Bài" Khi Chúa bước vào Thuyền", là nhac Thánh ca bên AE Tin Lành, bạn nào có cho xin nhé, muốn hát bài này trong Da tiệc của Hội Bào Trợ Ơn Gọi.... mà kiếm PDF mấy năm rồi vẫn chưa tìm thấy :)