Hôm Chúa Nhật vừa rồi em đi lễ! Nghe một bài Thánh ca rất hay! Nhưng mà em kiếm hoài không thấy tên ca khúc đó! Nhờ anh chị em ai biết chỉ giúp em với!
Lời bài hát thì chỉ nhớ điệp khúc như thế này:
" Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô, Con Cha trên trời hằng sống thiên thu.
Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô, Đấng cứu chuộc nhân loại khỏi kiếp hư vô."
Ai biết chỉ giúp em tên bài Thánh ca này với.
Cảm ơn các anh chị rất nhiều.