Văn phòng đại diện
GX. THÁNH GIUSE. AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 09 năm 2014
CHÂN THÀNH TRI ÂN

Văn phòng đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.
Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên của:
Quí anh chị em thân hữu thuộc Gia đình Thánh Linh - Lancaster. PA. USA
Số tiền ủng hộ là: 600 USD.(Sáu trăm Dola)
Chúng tôi xin chân thành tri ân. Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác đến Quí anh chị em cùng gia đình.
Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ giáo xứ vùng sâu vùng xa nghèo nàn của chúng tôi sớm hoàn tất, để có nơi Thờ kính Chúa cho xứng đáng.
Văn phòng Đại diện
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.
--------------------------------------------------------------
Số tiền trên VP đã chuyển về Cha xứ Gx. Thánh Giuse An Bình. Cha xứ cùng Cộng đoàn hết lòng cảm ơn và kính đa tạ.Linh mục phụ trách giáo xứ và giáo dân sẽ dành riêng những Thánh lễ Thứ tư đầu tháng và Lễ trọng hằng năm để cầu nguyện cho quí vị