nho cac nhac si sang tac nhung bai hat ve thanh vivcente ferre linh muc,le kinh ngay 05/04
vi hien tai co rat it bai hat ve thanh vincente .thanks