Thưa mọi người!
Con được về Bùi Chu tham dự nhiều thánh lễ và nơi đó có ca đoàn nhà thờ chính tòa. Theo con tìm hiểu thì năm 1989 ca đoàn được sự hướng dẫn của cha chính xứ Giuse Phạm Ngọc Oanh và dưới sự điều hành của ca trưởng Giuse Vũ Huy Cận đã nhận các thánh tử đạo Việt Nam làm quan thầy. Ngày 24 tháng 11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ca đoàn. Nhưng chắc hẳn là ca đoàn này đã có từ rất lâu rồi. Theo con tìm hiểu thì đã có từ thời Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn (khoẳng 1945) và là tiền thân của nhạc đoàn Sao Mai. Vậy ai có biết Nhạc đoàn Sao Mai nổi tiếng có liên hệ gì với ca đoàn giáo xứ chính tòa Bùi Chu không? và nếu có quan hệ mật thiết từ thời Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn thì cho con chút thông tin? Con xin cảm ơn nhiều