GIỚI THIỆU TRANG WEB LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Ngày 06/6/2014, Đức Giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã ký ban hành Nghị định thành lập Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Người Chứng Thứ Nhất Giáo phận Qui Nhơn. Từ đó Phong trào TNTT trong Giáo phận đã có những bước chuyển mình. Ngoài hai xứ đoàn được thành lập trước là Châu Ổ và Chợ Mới đến nay đã có thêm các xứ đoàn được chính thức thành lập: Tịnh Sơn, Tân Quán, Nam Bình; sắp tới sẽ có thêm hai xứ đoàn mới với số đoàn sinh rất đông là Gò Thị và Sơn Nguyên. Các giáo xứ khác, nhất là giáo xứ có đưa người tham dự Sa mạc Lên đường I trở về có những hoạt động chuẩn bị: tập nghi thức, bài hát phong trào, chuẩn bị cờ khăn áo TNTT cho các lớp giáo lý như Ngọc Thạnh, Phú Hữu, Hóc Gáo,…

Để nâng cao hiệu quả huấn luyện, tự huấn luyện và có sự giao lưu trên mạng điện tử, Liên đoàn đã thiết lập một trang Web riêng với tên: http://mangconggiao.net/tnttquinhon Trang Web này đăng tin tức Công giáo, hoạt động của Phong trào TNTT trong Giáo phận và cung cấp tài liệu sinh hoạt, bài hát,… Sau hai tháng thử nghiệm trang Web này đã chính thức hoạt động.

Xin quý Cha, quý huynh trưởng, quý giáo lý viên, các em đoàn sinh và học sinh giáo lý truy cập trang Web này, cung cấp thêm bài viết, tài liệu cũng như góp ý giúp cho trang Web trở thành một công cụ hiệu quả, sinh động cho hoạt động của Phong trào TNTT trong Giáo phận Qui Nhơn.

Bài vở xin gửi về:…tnttquinhon@gmail.com