HIỆP SỐNG TIN MỪNG
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11)
Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3, 1-3; Mt 5, 1-12a.

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

1.LỜI CHÚA:
Tám mối Phúc (Mt 5,1-12)

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

2.SUY NIỆM:
Hầu như mọi người sông trên trần gian đều mong và đi tìm cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc thật sự thì người ta lại không đồng quan điểm với nhau: Phải chăng giàu có phú quý sẽ mang lại hạnh phúc ? Nhưng thực tế lại cho thấy không hẳn như vậy như trong phim ảnh cũng có bộ phim tựa đề là: “Người giàu cũng khóc”. Phải chăng quyền cao chức trọng sẽ mang lại hạnh phúc ? Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại như câu ca dao Việt Nam: “Càng cao càng cả gió lay. Càng cao danh vọng càng dày gian truân”… Tin mừng ngày lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay đã dạy chúng ta bài học của Đức Giê-su về Tám Mối Phúc Thật. Các thánh là những đấng đã lắng nghe Lời Chúa và sống theo các mối phúc nên đã được Hội Thánh đặt lên bàn thờ làm gương mẫu cho chúng ta noi theo.

1) Hiến Chương Nước Trời:
Có lẽ không người Công giáo đạo đức nào lại không thuộc kinh “Phúc Thật Tám Mối” hay Hiến Chương Nước Trời do Đức Giê-su rao giảng. Nếu đối với người tín hữu chúng ta: Tám Mối Phúc Thật là một bản liệt kê lối sống cao thượng vị tha, thì đối với một số người khác: Tám Mối Phúc Thật chỉ là các tính nết của loài vật như triết gia Nietzsche. Theo ông này, chỉ có loài vật mới nhẫn nhịn chịu đựng sự chà đạp của những kẻ quyền thế bóc lột. Đối với một số người khác như triết gia Karl Marx: Tám Mối Phúc Thật chỉ là những lời đường mật và hứa hẹn về một thiên đàng xa xôi không tưởng, là thuốc phiện ru ngủ giai cấp công nhân hãy im lặng chịu đựng những sự áp bức bất công do giai cấp thống trị gây ra ! Vậy đâu là ý nghĩa và giá trị đích thực của Tám Mối Phúc Thật trong Tin Mừng hôm nay ?

2) Ý nghĩa của Tám Mối Phúc:
Đức Giê-su chỉ công bố một Hiến Chương Nước Trời là Tám Mối Phúc Thật, nhưng lại được hai Tin Mừng của Mát-thêu và Lu-ca thuật lại dưới hai góc độ, tuy hai khác nhau nhưng lại bổ túc cho nhau.
+ Tin Mừng của Luca mang tính xã hội khi nhấn mạnh sự nghèo khó vật chất, để cho thấy sứ mạng cứu thế của Đức Giê-su là bênh vực những người nghèo khổ khi ưu tiên cho người nghéo được gia nhập Nước Thiên Chúa: “Phúc cho anh em là những ke nghèo khó. Vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20). Thực tế cho thấy Hội Thánh sơ khai gồm đại đa số là những người nghèo khó thực sự. Còn Tin Mừng Mát-thêu lại nhấn mạnh về luân lý là nghèo khó trong tâm hồn: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Như vậy: Không phải mọi người nghèo đói đều được gia nhập vào Nước Trời, mà phải là những người có lòng sám hối và tin vào Tin Mừng, không tham lam ích kỷ, nhưng sống siêu thoát theo gương mẫu và lời dạy của Đức Giê-su.
+ Cũng vậy, về sự đói khát: Tin Mừng Lu-ca nói đến những nạn nhân của các bất công xã hội là những người đói cơm ăn thiếu áo mặc. Họ sẽ được Thiên Chúa bù đắp sự thiệt thòi như lời Chúa Giê-su: “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng” (Lc 6,21),. Còn Tin mừng Mát-thêu nhấn mạnh đến sự đói khát công lý và ước muốn nên hoàn thiện: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng” (Mt 5,6).

3) Thực hành Tám Mối Phúc thế nào ?
+ Từ nhận định nói trên, chúng ta có thể đưa ra bài học về sứ mạng của các tín hữu trong xã hội hôm nay. Nước Trời hay Nước Thiên Chúa không chỉ là nước thiên đàng đời sau, nhưng đã bắt đầu hình thành ngay trong cuộc sống hiện tại của người tín hữu, qua lối sống công bình vị tha bác ái, thái độ cảm thông huynh đệ, biết quan tâm chia sẻ cơm áo vật chất và đáp ứng các nhu cầu của những người nghéo bất hạnh ở bên cạnh. Người tín hữu chúng ta là những người “sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về trần gian” (x. Ga 17,14-16), vì “Quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta sẽ gặp Đấng Cứu Chuộc là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (x. Pl 3,20). Tuy nhiên, niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc mai hậu ấy không làm cho chúng ta xao lãng những bổn phận ở trần gian. Cần xác tín rằng: Chính qua những sự việc trần thế, chúng ta mới gặp được Nước Trời và mới đạt được hạnh phúc thiên đàng sau này.
+ Một trong những nguyên nhân khiến người tín hữu bị người đời bách hại là bởi vì người đời không hiểu không chấp nhận tin vào Đức Giê-su và Tin Mừng Nước Trời của Người như Đức Giê-su đã nói: “Nếu thế gian ghết anh em, anh em biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18). Ðây cũng chính là số phận của các tín hữu trong các thời đại. Nhưng dù có bị cấm cách bách hại nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì tin yêu Chúa, qua thái độ yêu thương tha thứ cho những kẻ thù ghét làm hại mình nói gương Đức Giê-su: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34), hay như phó tế Tê-pha-nô khi bị người Do thái ném đá đã nhìn lên trời và nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”… Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói thế rồi ông an nghỉ (Cv 7,55-56.59-60).

4) Sống thánh giữa đời:
+ Khi phong thánh cho ai là Hội Thánh xác nhận người đó đã sống cuộc sống hoàn thiện ở trần gian giống Thiên Chúa trên trời như Đức Giê-su đã dạy: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48), hoặc họ đã nên người “hiền hậu và khiêm nhường” giống như Đức Giê-su (Mt 11,29), đã hiếu thảo với Chúa Cha giống như Đức Giê-su đã được Chúa Cha xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17).
+ Ngày nay người tín hữu hăng say phục vụ, sống quảng đại, liêm khiết, sống bác ái yêu thương, ngay cả chấp nhận những thua thiệt miễn là không đánh mất niềm tin của mình. Hội Thánh đã tôn vinh một số các tín hữu lên bậc hiển thánh. Đây là những người đã noi gương mẫu và sống theo lời dạy của Đức Giê-su trong Tin Mừng. Ngoài ra Hội Thánh mừng chung trong một ngày lễ 1/11 đầu tháng cầu cho các linh hồn để tưởng nhớ mọi tín hữu đã qua đời và đang được hưởng Nhan Thánh Chúa, trong đó có các ông bà cha mẹ tổ tiên và những người thân của chúng ta.
+ Nếu muốn nên thánh, muốn được hưởng hạnh phúc Nước Trời, các tín hữu cần tin Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai và thể hiện đức tin bằng đức cậy và đức mến. Quyết tâm sám hối tội lỗi và theo làm môn đệ của Đức Giê-su, đồng thời tích cực góp phần loan báo Tin Mừng. Muốn được như vậy, các tín hữu chúng ta phải năng xin ơn Thánh Thần thánh hóa mỗi khi dự thánh lễ và rước lễ. Rồi phải quyết tâm sống tình mến Chúa yêu người bằng việc chu toàn các việc bổn phận với lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con yêu mến Chúa”, hoặc: “Lạy Chúa Giê-su, con làm việc này để xin Chúa cho một người sớm được trở về với Chúa; Cho một người lương sớm nhận biết tin yêu Chúa hầu được hưởng ơn cứu độ đời đời”.

LM ĐAN VINH – HHTM