1. Để việc sinh sản có trách nhiệm, vợ chồng kito hữu cần ?
A: Xem kinh tế hoàn cảnh gia đình có hợp không.
B: Làm chủ bản năng tính dục, Tôn trọng biết hoàn cảnh, dùng phương pháp tự nhiên, đón nhận con cái ngoài ý muốn
C: Suy xét cẩn thận, Vợ chồng bản hỏi nhau và biết hoàn cảnh gia đình
2. Bổn phận quan trọng nhất của cha mẹ là ?
A: Sinh Con
B: Giáo dục con cái
C: Lo cho con học hành
3: Đường hướng và phương thức giáo dục con cái là quan trọng, nên cha mẹ cần phải?
A: Hiệp nhất trong việc giáo dục
B: Lắng nghe con cái tâm sự
C: Học hỏi tâm lý và phương pháp giáo dục
4. Cầu nguyện có mấy hình thức?
A: 2 hình thức : Chung và riêng
B: 3 hình thức: chung, tập thể và cá nhân
C: 4 hình thức: Bằng lời, suy niệm, tập thể và riêng
5. Sống yêu thương và chu toàn bổn phận vợ chồng là ?
A: Con đường lên thánh B: Chu toàn giới luận chúa C: Xây dựng hạnh phúc gia đình
6.Yếu tố cần thiết điều quan trọng làm lên hôn nhân là?
A: Tình yêu B: một nam một nữ C: Sự ưng thuật

rất mong các thánh giúp chân thành cảm ơn!