Kính chào diễn đàn TCVN.net
Bạn có thể giúp tôi tìm bản nhac THANH VINH 97 ( LE GS BAN NGAY ) VMT của Vũ Minh Thang được không?
Xin chân thành cám ơn và xin Chúa chúc lành cho bạn.