Xin tìm giúp e những bài hát thánh ca không có đệm nhạc..theo kiểu hát chay vậy..E thấy mấy Thầy trong dòng Xito hát hay thiệt..mà không biết tìm đau ra,hay download ở đau nữa..hic..!