VATICAN.

ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Công Giáo và Hồi giáo hãy coi nhau như thành phần của cùng một gia đình, tôn trọng tự do tôn giáo và hợp tác để xây dựng một thế giới công bình hơn.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 6-11-2008, dành cho 60 tham dự viên Diễn Đàn Công Giáo và Hồi giáo vừa kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Roma về chủ đề ”Mến Chúa yêu người: phẩm giá con người và sự tôn trọng nhau”.

ĐTC khẳng định rằng: ”Tôi biết rõ các tín hữu Hồi giáo và Kitô có phương thức đề cập khác nhau về Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có thể và phải là những người tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất Đấng đã tạo dựng và quan tâm chăm sóc mỗi người chúng ta tại mọi nơi trên thế giới. Qua sự tôn trọng và liên đới với nhau, chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta coi nhau như thành phần của cùng một gia đình: gia đình mà Thiên Chúa yêu thương và tập hợp lại từ khi tạo dựng thế giới cho đến khi chấm dứt lịch sử nhân loại”.

ĐTC bày tỏ hài lòng vì Diễn Đàn Công Giáo và Hồi giáo ở Roma đã đạt tới một lập trường chung về sự cần thiết phải thờ lạy Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân một cách vô vị lợi, nhất là đối với những người cùng khốn và túng thiếu. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau cộng tác để trợ giúp các nạn nhân của bệnh tật, đói nghèo, bất công và bạo lực.

Cũng trong bài diễn văn, ĐTC nhắc đến ”khuôn vàng thước ngọc” mà Hồi giáo cũng giảng dạy và thực thi, đó là ”bạn hãy làm cho tha nhân điều mà bạn muốn họ làm cho bạn” và ngài nói rằng ”Chúng ta phải cùng nhau làm việc để thăng tiến sự tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi người và các quyền căn bản, dù rằng điều này được chứng minh theo những thể thức khác nhau theo nhân sinh quan và thần học của chúng ta”.

Ngoài ra, ĐTC xác quyết rằng: ”Các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo có nghĩa vụ đảm bảo việc tự do thực thi các quyền con người, trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với sự do lương tâm và tự do tôn giáo của mỗi người. Sự kỳ thị và bạo lực mà tín đồ các tôn giáo ngày nay vẫn còn phải chịu trên thế giới và những cuộc bách hại dữ dội mà họ phải chịu, đó là những hành vi không thể chấp nhận và biện minh được, những hành động ấy càng trầm trọng và đáng trách hơn nữa khi chúng được thi hành nhân danh Thiên Chúa. Danh của Thiên Chúa chỉ có thể là một danh xưng của hòa bình và tình huynh đệ, công lý và tình thương.. Chúng ta bị thách thức, - bằng lời nói và nhất là bằng hành động,- chứng tỏ sứ điệp tôn giáo của chúng ta hoàn toàn là một sứ điệp hòa hợp và cảm thông lẫn nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải làm như vậy, nếu không chúng ta làm giảm uy tín và hiệu năng của việc đối thoại và cả tôn giáo của chúng ta nữa”.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Giáo trưởng Hồi giáo tại Bosnie Herzégovine, Mustafa Ceric, đã cám ơn ĐTC vì sự đón tiếp và tình huynh đệ. Ông cũng nhắc đến cuộc diệt chủng người Hồi giáo Bosni. Trước đó, ông Seyyed Hossein Nasr, người Iran, giáo sư về khoa Hồi giáo học tại Đại học George Washington, Hoa kỳ, nói rằng: ”Chắc chắn chúng ta không thể tuyên bố rằng bạo lực là độc quyền của một tôn giáo nào.. Người Hồi giáo, tuy tin tưởng nơi tự do tôn giáo, nhưng họ không cho phép sự chiêu dụ tín đồ ồ ạt nơi cộng đoàn của họ, để rồi phá hủy tín ngưỡng của Hồi giáo nhân danh tự do tôn giáo”. (SD 6-11-2008)


G. Trần Đức Anh OP