Ngày 20.2.2015/Thánh Lễ kính nhớ tổ tiên ông bà
vào lúc 19 00 tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hào cha GioAnBaoTiXiTa Nguyễn Tiến Đạt chủ tế , cùng các cha nhà dâng thánh lễ kính nhớ tổ tiên ,ông bà, cha mẹ . quý sr , quý ông bà trong giáo xứ tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho những người đã qua đời