Nguồn: NhacThanh.Net
Ps:
- CD được này cha Xuân Đường phát hành với mục đích giúp đỡ các bạn học sinh nghèo, xin ACE vui lòng mua ủng hộ tại các Nhà Sách Công Giáo.