Xin quý anh chị tìm giúp music sheet của bài Tiên Tri: Nhạc P. Kim, Thơ Trăng Thập Tự.
Ngoài ra quý anh chị nào biết xin chỉ giáo giúp ai là tác giả thật của bài này. Tôi có nghe bài này trên trang Ducthien.net thấy ghi tác giả là Đỗ Thi Thức. Lời thì có vài câu, chữ khác với bản được post trên TCVN.
Xin cảm ơn
Bình