Mình nhớ có ai đó đã đăng bài này rồi, ai thấy tìm giùm mình với: "Tìm bộ Thánh vịnh đáp ca của NS Thái Nguyên file có cả PDF và file Powerpoint để chiếu"
cám ơn