Trực tiếp Đêm Diễn Nguyện 170 năm thành lập Giáo Phận Vinh