Lễ Thánh Augustino 28/08

Nhập lễ : Ngợi ca Thánh Augustino

Download File


Ngợi mừng Thánh Augustino

Download File


Thánh Augustino

Download File


Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

Download File


Đáp ca :Thánh vịnh 18b mp3

Download File


Thánh vịnh 36 Miệng người hiền

Download File


Thánh vịnh 36 mp3

Download File


Thánh vịnh 118 mp3

Download File


Dâng lễ :Nguyện cho lời con mp3

Download File


Thân lúa miến mp4

Download File


Xin cho lời con nguyện cầu mp3

Download File


Hiệp lễ : Biển trời yêu thương mp4

Download File


Bao la tình Chúa mp3

Download File


Ca dao tình Chúa mp3

Download File


Con yêu Chúa muộn màng mp3

Download File


Giao ước mp3

Download File


Là anh em với nhau

Download File


Ngài có đó mp3

Download File


Vẫn là mp3

Download File


Yêu Chúa muộn màng

Download File


Kết lễ : Xin cho con mp3

Download File