1. Hãy vững tâm
2. Cầu cho cha mẹ 2
3. Ngàn ánh sao đêm
4. Lênh đênh phận người
5. Về đây chúa ơi
6. Hát mừng giáng sinh
7. Mẹ La vang hồng ân và niềm tin


Nghe NHẠC THÁNH CA tuyển chon tại: https://goo.gl/hpYdvf
Nhạc Thánh Ca chọn lọc LM NGUYỄN SANG: https://goo.gl/AedeMg
Xem thêm video nhạc Thánh Ca tại: https://goo.gl/HbVCjQ