Xin quý anh chị cho em xin bài Đêm Noel 4 bè do LM.Xuân Thảo hòa âm (Ca đoàn hát).
Hoăc giới thiệu bài ở CD nào ?
Bài đã đăng bên trang : http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNh...el(4be)_xt.pdf

Xin cảm ơn