Vấn đề nhân sự khi chia địa phận Qui Nhơn và Đà Nẵng năm 1963

Tác giả bài viết: BTT
Nguồn tin: Gpquinhon.org