Trong tháng Cầu cho các tín hữu đã qua đời,nhớ về Cha....Công ơn của cha cũng sánh như nghĩa Me vậy mà ít được nhắc đến .Xin chia sẻ một bài hát về cha https://drive.google.com/folderview?...XM&usp=sharing