Xin Quý vị Hiệp ý cầu nguyện cho các Linh Hồn . . .
Tưởng nhớ 74 tử sĩ VNCH trận Hải chiến Hoàng Sa ngày 19-01-1974: Thiên Chúa là Đấng ghi công các anh hùng
Requiescat Petrus in pace (RIP)
Requiem Notice (To pray for the peace of somebody’ Soul)
"Đức Kitô đã chết và sống lại, là để làm Chúa kẻ chết và người sống." ( For this is why Christ died and came to life, that he might be Lord of both the dead and the living - Rm 14, 9) -" Ai nghe lời Thầy và tin vào Đấng đã sai Thầy, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước sang vào cõi sự sống" ( I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condem-nation, but has passed from death to life -Ga 5, 24).
Với niềm tin tưởng và hy vọng vào cuộc sống vĩnh hằng, Xin Quí vị hãy nhớ cầu nguyện cho tất cả những người thân thương của chúng ta đã qua đời.
“Đời con là một kiếp phù du,
Loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi.
Sống làm người ai không phải chết,
Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty ?”(Tv 88,48-49)
Để có được sự ra đi trong thảnh thơi nhẹ nhàng và có niềm tin hy vọng vào ngày mai, ta hãy sống đời mình bằng sự hiện hữu (existence), đừng bao giờ là sự sở hữu (possessive). Thấu cảm được ý nghĩa về cuộc đời thì ta mới nhẹ nhàng, thanh thản ra đi. Như ai đó đã từng nói:"Ngày ta sinh ra , mọi người cười ta khóc. Hãy sống như thế nào để khi ta ra đi, mọi người khóc sẽ khóc và ta thì cười". Xin Chúa cho các linh hồn chúng con cầu nguyện hôm nay sớm hưởng tôn nhan Cha (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22), và các linh hồn thân thương trong Linh Tông Huyết Tộc của Hoai Niem, và sinh linh (Sacred human life), các Thai Nhi (child in the womb) bị uổng Tử (to die because of injustice) được lên chốn vĩnh hằng (Go to Heaven; Homeland - 2Cr 5,1). Xin Tạ ơn Xin Chúa Ba Ngôi (St. Trinity), Thánh Phụ JosephVir Justus –Mat 1,19 - St. Joseph, Husband of St. Mary,The son of David will live for ever), Thánh Mẫu Đông trinh Marie (The Blessed Virgin Mary), cùng các Thánh (All Saints), cũng xin cám ơn Quí vị đã hiệp ý cầu nguyện Amen.
DANH SÁCH 74 LIỆT SĨ HY SINH TRONG TRẬN HOÀNG SA 19-1-1974

1, Trung sĩ Trần Văn Ba (HQ 10)
2, Hạ sĩ Phạm Văn Ba (HQ 10)
3, Đại úy Vũ Văn Bang (HQ 10)
4, Hạ sĩ Trần Văn Bảy (HQ 10)
5, Thượng sĩ nhất quản nội trưởng ... Châu (HQ 10)
6, Trung sĩ nhất VT Phan Tiến Chung (HQ 10)
7, Hạ sĩ Nguyễn Xuân Cường (HQ 10)
8, Hạ sĩ Trần Văn Cường (HQ 10)
9, Trung sĩ Trần Văn Đàm (HQ 10)
10, Hạ sĩ nhất vận chuyển Nguyễn Thành Danh (HQ 4)
11, Hạ sĩ vận chuyển Trương Hồng Đào (HQ 10)
12, Hạ sĩ nhất Trần Văn Định (HQ 10)
13, Trung úy Lê Văn Đơn (Người nhái)
14, Hạ sĩ Nguyễn Văn Đông (HQ 10)
15, Trung úy Phạm Văn Đồng (HQ 10)
16, Trung úy Nguyễn Văn Đồng (HQ 5)
17, Trung sĩ.... Đức (HQ 10)
18, TT1/TP Nguyễn Văn Đức (HQ 10)
19, Trung sĩ Lê Anh Dũng (HQ 10)
20, Hạ sĩ Nguyễn Văn Duyên (HQ 16)
21, Thượng sĩ Nguyễn Phú Hào (HQ 5)
22, Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Hòa (HQ 10)
23, Hạ sĩ Nguyễn Văn Hoàng (HQ 10)
24, Trung úy Vũ Ðình Huân (HQ 10)
25, Hạ sĩ Phan Văn Hùng (HQ 10)
26, Thượng sĩ nhất Võ Thế Kiệt (HQ 10)
27, Thượng sĩ Hoàng Ngọc Lễ (HQ 10)
28, TT1/TX Phạm Văn Lèo (HQ 10)
29, Thượng sĩ nhất CK Phan Tấn Liêng (HQ 10)
30, Hạ sĩ Nguyễn Văn Lợi (HQ 10)
31, TT1/CK Dương Văn Lợi (HQ 10)
32, Hạ sĩ Ðỗ Văn Long (Người nhái)
33, Trung sĩ Lai Viết Luận (HQ 10)
34, Hạ sĩ nhất Ðinh Hoàng Mai (HQ 10)
35, Hạ sĩ nhất Nguyễn Quang Mến (HQ 10)
36, Hạ sĩ nhất Trần Văn Mộng (HQ 10)
37, Trung sĩ ... Nam (HQ 10)
38, TT1/TP Nguyễn Văn Nghĩa (HQ 10)
39, Trung sĩ Ngô Văn Ơn (HQ 10)
40, Hạ sĩ Nguyễn Văn Phương (HQ 10)
41, TT1/PT Nguyễn Hữu Phương (HQ 10)
42, Thượng sị nhất Nguyễn Ðình Quang (HQ 5)
43, TT1/TP Lý Phùng Quy (HQ 10)
44, Trung sĩ Phạm Văn Quý (HQ 10)
45, Trung sĩ Huỳnh Kim Sang (HQ 10)
46, Hạ sĩ Ngô Sáu (HQ 10)
47, Trung sĩ Nguyễn Tấn Sĩ (HQ 10)
48, TT/TP Thi Văn Sinh (HQ 10)
49, Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn (HQ 10)
50, Hạ sĩ nhất vận chuyển Lê Văn Tây (HQ 10)
51, Trung tá Ngụy Văn Thà (HQ 10)
52, Đại úy Huỳnh Duy Thạch (HQ 10)
53, Hạ sĩ Nguyễn Văn Thân (HQ 10)
54, TT/DT.... Thanh (HQ 10)
55, Trung úy Ngô Chí Thành (HQ 10)
56, Hạ sĩ Trần Văn Thêm (HQ 10)
57, Hạ sĩ Phan Văn Thép (HQ 10)
58, Hạ sĩ nhất vận chuyển Lương Thanh Thi (HQ 10)
(Thứ tự số 58 cố Hạ sĩ Lương Thanh Thú (không phải Lương Thành Thu hay Lương Thanh Thi ) - SQ: 70A/700.494.)
59, Thượng sĩ ... Thọ (HQ 10)

60, TT1/VT Phạm Văn Thu (HQ 10)
61, TT1/DT Ðinh Văn Thục (HQ 10)
62, Trung sĩ Vương Thương (HQ 10)
63, TT Nguyễn Văn Tiến (Người nhái)
64, Thiếu tá Hạm phó Nguyễn Thành Trí (HQ 10)
65, Trung sĩ Nguyễn Thành Trọng (HQ 10)
66, Hạ sĩ vận chuyển Huỳnh Công Trứ (HQ 10)
67, Thượng sĩ Ðinh Hữu Từ (Người nhái)
68, Trung sĩ Nguyễn Văn Tuân (HQ 10)
69, TT1/CK Châu Túy Tuấn (HQ 10)
70, Biệt hải Nguyễn Văn Vượng (HQ 4)
71, Trung úy Nguyễn Phúc Xá (HQ 10)
72, Trung sĩ Nguyễn Vĩnh Xuân (HQ 10)
73, Trung sĩ Nguyễn Quang Xuân (HQ 10)
74, Trung sĩ... Xuân (HQ 16)